Witamy państwa na stronie poświęconej zagadnieniu matury. Matura to egzamin z materiału objętego programem nauczania, najważniejsza jest podstawa programowa. Z jakiego przedmiotu jest zdawana matura uczeń wybiera sobie sam. W wyniku reformy 2005, maturą obowiązkową jest zdawanie treści z zakresu języka polskiego i języka obcego oraz przedmiotu wybranego. Egzamin z tych  przedmiotów można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Uczniowie szkoły średniej nie mają obowiązku podchodzenia do egzaminu końcowego ,ale uczelnie wyższe wymagają świadectwo ukończenia szkoły średniej. W Polsce Centralna Komisja Egzaminacyjna odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie egzaminu, w każdej miejscowości.